Välkommen till IAPS


IAPS Är ett företag som utför kvalificerat underhåll på flygplan.

Företaget finns lokaliserat med hangar på Linköpings City Airport ESSL.

IAPS utför underhåll, kontroller, besiktningar och reparationer på de mest förekommande flygplanstyperna och motorer i klassen allmänflyg.

IAPS har ett CAMO tillstånd för att kunna förnya eller förlänga luftvärdigheten på flygplan.

Hangar på Linköping City Airport ESSL