IAPS


  Välkommen till IAPS.

IAPS Är ett företag som utför kvalificerat underhåll på flygplan

Företaget finns lokaliserat med hangar på Linköpings City Airport ESSL

IAPS utför underhåll, kontroller, besiktningar och reparationer på de mest förekommande flygplanstyperna och motorer i klassen allmänflyg.