Tillstånd

IAPS arbetar enligt EASA part M subpart F och G+I

Företaget är av Transportstyrelsen godkänt enligt EASA Part M subpart F att underhålla och utföra reparationer av EASA flygplan.

Företaget är av Transportstyrelsen godkänt enligt EASA Part M subpart G+I att utföra luftvärdighetsgranskningar för att förnya eller förlänga en ARC. Det har också möjlighet att utfärda eller revidera underhållsprogram.

Företaget har ett Part 66 certifikat för underhåll och reparationer på flygplan som ska underhållas enligt nationella regler så kallade Annex I flygplan.

Företaget arbetar även med flygplan i klassen experimental.

Företaget har ett AUB tillstånd för att kunna utföra gångtidsförlängningar och korrosionskontroller på flygmotorer samt att utföra kontroller av fart- och höjdmätare och transponder.

Företaget är godkänt av Transportstyrelsen och har tillståndsnummer SE.MG.0075.

Företaget är godkänt av Transportstyrelsen och har tillståndsnummer SE.MF.0003.

Företaget är godkänt av Transportstyrelsen och har tillståndsnummer AUB 280.