Välkommen till IAPS

IAPS är ett företag som utför kvalificerat underhåll på flygplan.

Företaget håller till på Linköping City Airport, ESSL.

IAPS utför underhåll, kontroller, besiktningar och reparationer på de mest förekommande flygplanstyperna  i klassen allmänflyg.