Tillstånd

IAPS arbetar enligt EASA part ML och innehar tillstånd CAO

IAPS är av Transportstyrelsen godkänt enligt EASA Part ML  att underhålla och utföra reparationer av EASA flygplan.

IAPS är av Transportstyrelsen godkänt enligt EASA Part ML att utföra luftvärdighetsgranskningar för att förnya eller förlänga en ARC. Företaget utfärdar och reviderar även underhållsprogram.

Företaget har ett Part 66 certifikat för underhåll och reparationer på flygplan som ska underhållas enligt nationella regler, så kallade Annex I flygplan.

IAPS arbetar även med flygplan i klassen experimental.

Företaget har tillstånd för att kunna utföra gångtidsförlängningar och korrosionskontroller på flygmotorer samt för att kunna utföra kontroller av fartmätare, höjdmätare och transponder.

Företaget är godkänt av Transportstyrelsen och har följande tillståndsnummer:

SE.CAO.0005

SE.NLO.0003