Verksamhet

IAPS vänder sig till privata flygplansägare och flygklubbar som vill ha hjälp med kvalificerat underhåll.

De tjänster som IAPS erbjuder är service, reparationer och kontroller på flygplan och motorer. Företaget är godkänt för att förlänga eller förnya luftvärdigheten. IAPS har även tillstånd att utfärda underhållsprogram och att revidera befintliga underhållsprogram.

Företaget hjälper även till med teknisk rådgivning vid flygplansköp.

IAPS har tillstånd att arbeta med EASA flygplan, Annex I flygplan och flygplan som är experimentklassade.

De specialarbeten som utförs är:

  • Korrosionskontroll och gångtidsförlängning av motorer
  • Kontroll av fart- och höjdmätare
  • Kontroll av transponder och encoder
  • 500 timmars kontroll av magneter
  • Kompass deviering